บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามงาน km สวพ.

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามงานการส่งผลงานด้านนวัตกรรมและงานแก้ปัญหา km ในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้