บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เตรียมงานกิจกรรมลานวัฒนธรรม และกิจกรรมแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ

5 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เตรียมงานกิจกรรมลานวัฒนธรรม และกิจกรรมแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา