ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมาฆบูชา อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด

2 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "มาฆบูชา อิ่มุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด" โดยมีกำหนดการเดินทาง ดังนี้ 1. วัดบ้านไร่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2. วัดธนาภิมุข อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3. วัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 4. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี .5 วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 6. วัดสุวรรณากร (วัดบ่อทอง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 7. วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 8. วัดบุพพนิมิต อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 9. สำนักสงฆ์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม