บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

31 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 31 มกราคม 63 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 63 มาฆบูชา อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดปัตตานี