บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการรับ-ส่ง เอกสารการเบิกจ่าย งานการคลัง

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการรับ-ส่ง เอกสารการเบิกจ่ายและการติดต่อประสานงานกับงานการคลัง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน