ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 63

8 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ (ธรรมสวนะสัมพันธ์) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 63 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และมีคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วม ณ ห้องเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student union