ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน "๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันนี้ (3 ธ.ค.62) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน "๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป  ณ อาคารปะรกอบ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม

เว็บมหาวิทยาลัย: http://www.yru.ac.th/th/archive/view/mhawithyalay-rachphat-yala-cad-phithi-thabuy-takbatr