บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

22 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  รักษาการนายกสโมสรบุคลากร ตัวแทนคณะ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา รักษานายกมโสรอาจารย์และข้าราชการ เป็นประธาน