บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63

21 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 21 พฤศจิากยน 2562 เวลา 09.30 น. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร ปามุทา เป็นประธาน