ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดหารายได้สถาบันวิจัยฯ

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดหารายได้สถาบันวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธาน