มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองทรายใน

3 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม