ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเปิดฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

21 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่  21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมเปิดฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ร่วมกับฐานการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา