ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมพิจารณางบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2563

9 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม