ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธมงคล บ.กม.๒๙ ม.๑ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา วันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

7 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์