นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

4 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันรำวงมาตรฐาน และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" สพป.ยะลา เขต 1 งานศิลปหัตถกรรนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ณ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา