ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซ้อมการแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนยืศิลปวัฒนธรรม ซ้อมการแสดงต้อนรับประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่จะดำเนินการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม