ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมงานทอดกฐินวันพุทธมงคล อ.เบตง จ.ยะลา

30 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมงานทอดกฐินวันพุทธมงคล บ.กม.29 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา