ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งดิเกฮูลูทีมปุตรี YRU และทีมอามานดามัยYRU คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานมนต์เสน่ห์เมืองยะลา

8 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 62 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันดิเกร์ฮูลู จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมปุตรี YRU ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และทีมอันมันดามัย YRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท ในงานมนต์เสน่ห์ยะลา ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เขตเทศบาลนครยะลา