ประชุมฝ่ายพิธีการงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม