มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงการดำเนินการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม