ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวาลุการาม (คลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

7 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวาลุการาม (คลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เมื่อเวลา 12.30 น. (7 ก.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยก่อนเริ่มพิธี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลยุโป ได้ร่วมแห่พุ่มผ้าป่า พร้อมด้วยขบวนกลองยาว รอบศาลา ณ วัดวาลุการาม (คลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 3 รอบ ก่อนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับทางวัดวาลุการาม (คลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในครั้งนี้คณะพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาได้กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยของการทอดผ้าป่าสามัคคี จากการศรัทธาของพุทธบริษัทเพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญที่ยังไม่แล้วเสร็จ