ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนุบสนุนการแสดงในงานตลาดน้ำท่าแพ-ท่าสาป

6 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงรำกะลา ดิเกร์ฮูลูศรีจันทน์กะพ้อและปันจักสิลัตประยุกต์ ดิเกร์ปุตรี ในงานเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ในประเด็น "พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จังหวัดยะลา " ณ ตลาดน้ำท่าแพ-ท่าสาป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายใต้การดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม