เข้าร่วมประชุมติดตามงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธาน