ผู้บริหาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

8 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา  ผู้บริหาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก