ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

30 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมวันที่ 30 มกราคม 2562  ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดการทำขนมฝักบัว และกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทำขนมฝักบัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 ทีม และการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง จำนวน 22 คน จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน และแสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม 

ที่มา: http://yru.ac.th/th/archive/view/suny-silp-wathnthrrm-mrphyala-cad-khorngkar-thanu-barung-silp-wathnthrrm-kar-khngkhan-khwam-samarth-dan-silp-wathnthrrm