4 ธันวาคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 ธ.ค.61) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: http://www.yru.ac.th/th/archive/view/mhawithyalay-rachphat-yala-cad-phithi-thabuy-takbatr-5-thanwakhm-wan-chati-la-wan-phx-hng-chati

                             https://www.youtube.com/watch?v=2vbZxt_kflY&app=desktop