วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ

22 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมเทคนิคการนำเสนอย่างไรให้โดนใจ โดยมี ดร.บัญญัติ บุญญา เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีการ workshop ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญในแต่ละด้าน การเตรียมพร้อม ประเด็น การนำเสนอ