12 ตุลาคม 2561 จัดพิธีทำบุญตักบาตร

12 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. (12ต.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
โดยในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ถวายจุตปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพรพระ ประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์ 9 รูป ออกรับบิณฑบาต
หลังจากนั้น อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา