11 ตุลาคม 2561 เตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนนธรรม ร่วมกับงานอาคารสถานที่ เตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย