3 ตุลาคม 2561 ประชุมเตรียมงานอาซูรอสัมพันธ์ 61

3 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมเตรียมงานอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20