1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณะ ประชุมหารือการดำเนินงานผ้ากฐินพระราชทาน

1 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณะ ประชุมหารือการดำเนินการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา