5 กันยายน 2561 ประชุมเตรียมงานเกษียณ

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา เป็นประธาน ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา