วันที่ 5 กันยายน 2561 ทำบุญประจำเดือนกันยายน

7 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดทำบุญประจำเดือนกันยายน ณ ห้องเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา