ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญ ร่วมสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานให้ 13 ชีวิตปลอดภัย เวลา 16.00 น ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่