ขอเชิญ ร่วมสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานให้ 13 ชีวิตปลอดภัย เวลา 16.00 น ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์