วันที่ 8 เมษายน 61 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลอนุรักษแหล่งโบราณสถานภูเขาถ้ำคูหาภิมุข

9 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 61 เข้าร่วมงานอนุรักษมรดกไทย กิจกรรมการดูแลอนุรักษแหล่งโบราณสถานภูเขาถ้ำคูหาภิมุข