ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

7 เมษายน 61 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงระบำกะลาในงานตลาดท่าสาป

   วันที่ 7 เมษายน 61 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงระบำกะลาในงานตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ย้อนอดีตเมืองยะลา วิถีถิ่น  3 วัฒนธรรม สองฝั่งคลอง ) ประจำปี 2561 ณ ริมแม่น้ำปัตตานี (บริเวณท่าแพเก่า) เป็นการตระหนักถึงคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดง และแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลา

แกลเลอรี่