ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

10 มีนาคม 61 สนับสนุนการแสดงระบำดอกจันทน์กะพ้องาน Giving forward

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงระบำดอกจันทน์กะพ้อ ในพิธีเปิดงาน giving forward ณ ห้องหลานซา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

แกลเลอรี่