จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่61

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณอาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา