13 พฤศจิกายน 60 ประชุมเตรียมงานซูรอสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศูนยืศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมงานซูรอสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณรอบหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20