ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ผลงาน สื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

21 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา