รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมประกวด

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ 

   -เกณฑ์แข่งขันทักษะข้าวต้มใบกะพ้อ

   -รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

   -ใบสมัคร

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด