ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทอดกฐิน

24 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทอดกฐิน/ผ้าป่า ให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพ เื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่า ให้คงอยู่สืบไป โดยร่วมเป็นเจ้าภาพวัดพุทธมงคล กม.29 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา