ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา รายะเลียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด