ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา รายะเลียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด