ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชมการฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานมรย.วิชาการ 62

15 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ชมการฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานมรย.วิชาการ 62