ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีไทยกับเด็กโรงเรียนสาธิต มรย.

14 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีไทยกับเด็กโรงเรียนสาธิต มรย. โดยมีอาจารย์วราห์ เทพณรงค์เป็นผู้ควบคุมเด็กและสาธิตการเล่นดนตรีไทย