รายงานการกำกับติดตาม

26 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562
  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564
  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2565
  •     รายงานติดตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน