บุคลลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ

29 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลบุดี จังหวัดยะลา