ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงในงานแสดงครบรอบ 2 ปี แบนรด์รตีพัน

21 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 21 เมษายน 2562  ณ บินตัน รีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงในงานแสดงครบรอบ 2 ปี แบนรด์รตีพัน