ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงพิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด อบต บาโงยซิแน

19 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ อบต.บาโวยซิแน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงดีเกฮูลูคณะดีเกฮูลูศรีจันทน์กะพ้อ มรย ในพิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด อบต บาโงยซิแน