บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกะมุดู ชั้น 5 อาคาร 25 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งความจำเป็นในการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้หรือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป